تاریخچه مددکاری

1397/5/14 0:0

 

تاریخچه مددکاری اجتماعی در ایران

 حس نوعدوستی و حمایت از افراد فقیر جامعه از گذشته بسیار دور بین مردم این سرزمین کهن بوده است ازاواسط سال 1340 سازمان ها و موسسات خدمات اجتماعی و انجمن حمایت از کودکان و  موسسات دیگر، مسئولیت ارائه خدمات مایتی توانبخشی به افراد نیازمند و معلولین را بر عهده داشتند. در سال 1347 خدمات اجتماعی به صورت سازمان یافته در برنامه عمرانی چهارم مطرح گردید و در سال 1353 وزارت رفاه اجتماعی به وجود آمد که در سال 1355 به وزارت بهداری و بهزیستی تغییر نام داد. آموزش حرفه ای در رابطه با مددکاری در سال 1337 توسط خانم فرمانفرناییان که کارشناس امور اجتماعی سازمان ملل متحد بود در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تهران آغاز شد و فارغ التحصیلان آن موفق به دانشنامه فوق دیپلم شدند. در سال 1344 دوره لیسانس و در سال 1349 دوره فوق لیسانس مددکاری اجتماعی با عنوان مدیریت خدمات اجتماعی شکل گرفت و در دانشگاه علامه طباطبایی متمرکز گردید.

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   25 شهريور 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >